Σντομες Πληροφορες

Να

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρεα ΜΕΤΡΟΝ Ο.Ε. ιδρθηκε το 1986 με δρα την Θεσσαλονκη, απ στελχη με σημαντικ εμπειρα στον τομα της πληροφορικς. Αρχικ, το φσμα των δραστηριοττων της εκτεινταν στη μηχανοργνωση επιχειρσεων, στις πωλσεις συστημτων Η/Υ και την υποστριξη τους. Στη συνχεια επεκτθηκε και σε εξειδικευμνες εφαρμογς ανπτυξης λογισμικο παζοντας πρωταγωνιστικ ρλο στην αγορ της Βορεου Ελλδος κατακτντας υψηλ μερδιο της αγορς.

Χρη στην πολυετ περα και την εξειδικευμνη τεχνογνωσα της, η εταιρεα χει καταστε αξιπιστος συνεργτης μεγλων εταιριν του κλδου της πληροφορικς και των τηλεπικοινωνιν. Σμερα η ΜΕΤΡΟΝ Ο.Ε. προσφρει προντα λογισμικο και υπηρεσες σε μεγλες επιχειρσεις του ευρτερου δημσιου τομα, καθς και σε μα ευρεα γκμα επιχειρσεων του ιδιωτικο τομα.

Συνοπτικ τα στοιχεα που χαρακτηρζουν τη ΜΕΤΡΟΝ Ο.Ε. εναι:

• Εξειδικευμνη τεχνογνωσα και πολυετ περα
• Ποιτητα και απλυτη αξιοπιστα των παρεχομνων προντων και υπηρεσιν
• Αδιλειπτη και συνεχς υποστριξη των παρεχομνων προντων και υπηρεσιν
• Υψηλς εξειδκευσης ανθρπινο δυναμικ
• Σεβασμs προς τον πελτη

Εταιρικ φιλοσοφα

Σταδιακ η ΜΕΤΡΟΝ, επεκτθηκε και κατφερε να αποκτσει να αξιλογο φσμα εφαρμογν και υπηρεσιν στο χρο της πληροφορικς. Η ανπτυξη των υπηρεσιν με νες, καινοτμες εφαρμογς, η δημιουργα υποδομν και η επκταση των συνεργασιν αποτελον τους στρατηγικος ξονες της εταιρικς φιλοσοφας με στχο την οικοδμηση σταθερν σχσεων, την πλρη κλυψη των αναγκν των πελατν και την παροχ ποιοτικν υπηρεσιν.

Στχος

Κριος στχος της ΜΕΤΡΟΝ εναι η ανπτυξη των προσφερμενων υπηρεσιν και ο εμπλουτισμς τους με καινοργιες εφαρμογς στο ταχτατα αναπτυσσμενο χρο της πληροφορικς. Η ΜΕΤΡΟΝ προσβλπει στη δημιουργα υποδομν και συνεργασιν στον τομα των υπηρεσιν της πληροφορικς. Η κνηση αυτ αποτελε στρατηγικ επιλογ ανπτυξης η οποα επιφρει προστιθμενη αξα στη συνολικ Εταιρικ παρουσα. Η εταιρεα επιθυμε να προσδσει αξα στις υπηρεσες της και να κτσει σχσεις συνεργασας οι οποες θα βασζονται στην πλρη κλυψη αναγκν καθς και στην ορθ και επακριβ εκτλεση του προσφερμενου χαρτοφυλακου υπηρεσιν.

Δραστηριτητες

Οι κριες δραστηριτητες της ΜΕΤΡΟΝ περιλαμβνουν:

• Ιατρικς τομας
• Βιομηχανα - Αυτοματισμο
• Εμπορικς τομας, Λογιστικ
• Μηχανοργνωση Οργανισμν και Συνεταιρισμν
• Κθετες εφαρμογς
• Μισθοδοσιες μγαλων οργανισμν
• Ειδικς εφαρμογς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η Διοκηση της  ΜΕΤΡΟΝ Ο.Ε.  δεσμεεται:

Oι σκοπο της εταιρεας εναι οι εξς: